Online Diensten

In België of in het buitenland gevestigd, u kan beroep doen op onze online diensten.

1. Invordering van facturen

Facturen die onbetaald blijven: u kan ons online uw dossier overmaken voor invorderingen. In een eerste fase wordt er overgegaan tot een minnelijke invordering indien dit niet volstaat wordt tot gerechtelijke invordering overgegaan. Het voordeel om rechtstreeks met ons te werken hiervoor is dat wij als advocaat het volledig traject kunnen behandelen, ook de gerechtelijke fase en de uitvoering indien nodig.

Neem contact op voor meer informatie

2. Advies

Indien u een eerste advies wenst in een bepaalde materie of een bepaald document wil doen nazien door een jurist/advocaat (hetzij een volledige grondige nazicht, hetzij een beperkte nazicht op rechtsgeldigheid) kan u ons online contacteren. We stellen u op voorhand een vaste prijs voor deze prestatie voor, en starten vervolgens niet met de opdracht zonder uw voorafgaand akkoord.

Neem contact op voor meer informatie

3. Contracten

U wenst een contract door ons te laten nazien of u wenst een ontwerp van contract (koop, huur, handelshuur, arbeidsovereenkomst, aannemingsovereenkomst, managementovereenkomst, distributiecontract, agentuur overeenkomst, franchising…)

Neem contact op voor meer informatie