Diensten

Door wie: advocaat Nathalie Châtel

Master in de rechten (Universiteit Gent 1991), aggregaat onderwijs in de rechten (Universiteit Gent 1996). Na een eerste professionele ervaring als juriste in een internationaal bedrijf te Brussel, is zij gestart als advocaat in 1994. Na grondige ervaring te hebben opgedaan in 2 vooraanstaande advocatenkantoren te Gent heeft zij in 2006 haar eigen advocatenkantoor opgericht.

Sinds 2006 is zij eveneens plaatsvervangend rechter in de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde. Naast haar professionele activiteiten is Nathalie Châtel lid van de raad van bestuur van een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk.

Juridische ondersteuning van bedrijven

Als bedrijf wordt u steeds meer geconfronteerd met reglementeringen, juridische regels, problemen en vragen in een steeds complexere omgeving. Een buitenlandse werknemer aanwerven, een langdurige samenwerking met een leverancier of distributeur beëindigen, een legal opinion afleveren voor de uitvoering van een overeenkomst of transactie, dit zijn het soort kwesties waar u kan genieten van onze lange ervaring.

We staan ter beschikking om u te helpen op diverse vlakken in functie van uw objectieven en specifieke noden: advies, opstellen van documenten, invorderingen, bemiddeling, geschillen (gerechtelijke procedures en arbitrage).

Juridische bijstand aan privé-personen

Ook als privépersoon kan u geconfronteerd worden met een juridisch probleem. We zullen u helpen om de beste oplossing te vinden.

Voor wie?

We staan ter beschikking van:

  • bedrijven
  • vrije beroepen
  • privé personen
  • verenigingen
  • overheden

die juridische bijstand nodig hebben. Het voordeel van een kantoor als het onze is dat u weet wie uw dossier behandelt en dat u advies krijgt van de ervaren advocaat op wie u gerekend hebt. Geen verlies aan tijd, informatie en energie (en dus geen kosten voor u) in het overdragen van bepaalde zaken aan medewerkers en vervolgens nog eens voor de supervisie en coördinatie. Onze erelonen zijn zeer concurrentieel.

Voorwaarden

Erelonen: Wat de erelonen betreft, wordt hetzij aan een uurtarief gewerkt, hetzij een forfaitaire prijs afgesproken. Er kunnen ook andere individuele afspraken gemaakt worden.

Kantoorkosten: er worden kantoorkosten aangerekend voor briefwisseling, verplaatsingen, telefoongesprekken.

Op de erelonen en kantoorkosten dient een BTW tarief van 21% toegepast te worden.

Externe kosten zoals griffiekosten, gerechtsdeurwaarderskosten, kosten van een gerechtsdeskundige… worden apart aangerekend aan de kostprijs.