Uw belangen, op de eerste plaats

Toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening op juridisch vlak: advies, juridische bijstand, opstellen en nazien van documenten (vennootschapsdocumenten en overeenkomsten), bemiddeling, bijstand bij geschillen (gerechtelijke procedures, arbitrage).

Klare afspraken over tarieven, waar mogelijk met vooraf bepaalde forfaits.
Regelmatige rapportering over de stand van zaken.

Ondernemingsrecht

Alles wat de onderneming aanbelangt: nakoming van de toepasselijke wetgeving, handelsovereenkomsten, vennootschapsrecht en vennootschapsdocumenten, verzekeringen, consumentenrecht, incasso van schuldvorderingen…

meer

Arbeidsrecht

Bijstand in de relatie tussen werkgever, werknemers, vakbonden, overheidsinstanties en dienstverleners: arbeidsovereenkomsten, ontslagregels, arbeidsongevallen, vakbondsafvaardiging, ondernemingsraad, sociale inspectie…Onze ervaring als advocaat en plaatsvervangend rechter stelt ons in staat u te begeleiden naar de beste minnelijke oplossing van een geschil, wanneer dit haalbaar is.

meer

Aansprakelijkheidsrecht

Contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid, schade in het kader van de uitvoering of stopzetting van een contract, ongevallen, verkeersrecht, verzekeringen.

meer

Andere rechtsdomeinen

Ook indien u een juridische vraag hebt die niet onder bovenstaande rechtsdomeinen valt (onze voorkeurmateries), kan u ons steeds contacteren en wij kunnen u zeker verder helpen.

We bekijken of we u zelf kunnen helpen en indien het een materie betreft die buiten onze expertisedomeinen valt, kunnen we u aanbevelingen doen en in contact brengen met collega advocaten met de nodige expertise of u advies geven over de instantie of dienst die u het best contacteert.

ITLN-logo2701

Het kantoor is lid van een internationaal netwerk van advocatenkantoren ‘International Travel Law Network’ (ITLN), dat zich toespitst op juridische dienstverlening naar de verschillende actoren binnen de reissector (tour operators, reisagentschappen, hoteluitbaters, klanten, …).

De advocatenkantoren die deel uitmaken van dit netwerk zijn in 10 verschillende landen van Europa gevestigd en Chatel.law is de correspondent voor België.

Er wordt naar de beste oplossing gezocht voor uw juridisch probleem.
Pragmatisch en resultaatgericht. Alle dossiers worden persoonlijk opgevolgd door een advocaat met meer dan 20 jaar ervaring.